1. DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRÜ

  1. Basılı Yayınlar Daire Başkanı

  2. Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı

  3. Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı

  4. Radyo ve Televizyon Daire Başkanı

  5. Döner Sermaye Daire Başkanı

  6. Dijital Yayınlar Daire Başkanı

  7. Türk İslam Sanatları Daire Başkanı