1. DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRÜ

  1. Basılı Yayınlar Daire Başkanı

  2. Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı

  3. Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı

  4. Radyo ve Televizyon Daire Başkanı

  5. Döner Sermaye İşletme Müdürü

  6. Dijital Yayınlar Daire Başkanı

  7. Türk İslam Sanatları Daire Başkanı