Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
06.12.2021

Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığı Görevleri

a) Türk İslam medeniyetinin sanat ve estetik anlayışını gelecek nesillere aktaracak basılı, sesli ve görüntülü yayınlar hazırlanmasını sağlamak.

 b) Türk İslam sanatlarının tanıtılmasına, korunmasına ve yaygınlık kazanmasına yönelik, toplumun her kesimi, bilhassa Başkanlık personeli arasında farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak.

 c) Başkanlığın sanatsal varlık ve çalışmalarını kataloglamak.

 ç) Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında çeşitli sanat dallarına ilişkin, kurum personeline ve vatandaşlara yönelik kurs ve faaliyetler gerçekleştirmek ve bu konularda projeler geliştirmek.

 d) Türk İslam sanatları ile ilgili sergi, yarışma vb. etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.

 e) Türk İslam sanatlarına ilişkin inceleme, araştırma, çalıştay, sempozyum, kongre vb. ilmi faaliyetler için ilgili birim, kurum, kuruluş ve şahıslarla iş birliği yapmak.

 f) Başkanlığa bağlı müftülük binaları, dini yüksek ihtisas merkezleri, dini ihtisas merkezleri, eğitim merkezleri, Kur'an eğitim merkezleri, Kur'an kursları vb. yapıların tezyinatını sağlamaya yönelik çalışmalara rehberlik etmek.

 g) Cami ve mescitlerin tezyinatında hüsn-i hat, kalem işi, kündekâri vb. sanatsal uygulamalarda Başkanlık tarafından belirlenen standartların, usûl ve esasların gözetilmesine rehberlik etmek.

 ğ) Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası fuar, sergi ve programları takip etmek ve bunlara Başkanlık adına katılmak.

 h) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.

​