Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığı görevleri

a) Toplumu din konusunda aydınlatmak, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamak, Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak ve Başkanlık personelinin eğitimine katkıda bulunmak 12/52 amacıyla televizyon ve radyo yayını yapmak, her çeşit sesli ve görüntülü yayın ve program hazırlamak/hazırlatmak; ihtiyaç halinde bunları ücretsiz dağıtmak; gerektiğinde hizmet satın almak ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

b) Başkanlıkça hazırlattırılan veya yayınlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen sesli ve görüntülü eserleri komisyon marifetiyle incelettirmek, yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevkini sağlamak. 

c) Başkanlıkça hazırlanan/hazırlattırılan sesli ve görüntülü yayınların radyo ve televizyonlarda yayınlanması ile ilgili işleri yürütmek. 

ç) Toplumu din konusunda aydınlatmak, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamak için radyo ve televizyonlarda yayınlanmak üzere belgesel, drama, çizgi film ve benzeri programların hazırlanması, kayıt ve çekimlerinin yapılması için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek ve bu konuda TRT ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak. 

d) Sesli ve görüntülü dini yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, Diyanet Radyo ve Televizyonunun ve Başkanlığın sesli ve görüntülü yayınları için kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluşturmak. 

e) Diyanet Radyo ve Televizyonu ile sesli ve görüntülü yayınlar için arşiv oluşturmak. 

f) Diyanet Radyo ve Televizyonunda sahih kaynaklara dayalı doğru bilgi ile aile, kadın, çocuklar, gençler, engelli vatandaşlar, yurtdışında yaşayan soydaşlar ve toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik dini, tarihi, aktüel ve sosyo-kültürel programları yayınlamak. 

g) Dini eğitim kurumlarına rehberlik yapacak programlar yapmak ve yayınlamak. 

ğ) Uluslararası sesli ve görüntülü fuarlara katılmak suretiyle, dünyada uygulanan en son ses ve görüntü teknolojisini takip etmek. 

h) Radyo ve Televizyonla ilgili teknik çalışmaları yürütmek ve bu konuda TRT ve diğer televizyon kuruluşları ile işbirliği yapmak. 

​​ı) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.