Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
06.12.2021

Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığı

Türk İslam Sanatları Daire Başkanı

Fatih ÇELİK

1978 yılında İstanbul'da doğdu. 1988'de İlkokulu, 1990'da hafızlığı, 1995'te ortaöğrenimini tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisansını, 2004'te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Hz. Peygamber'in Hadislerinde Ticari Ahlak" isimli tezle yüksek lisansını, 2005 yılında DİB Pendik Haseki Eğitim Merkezi'nde ihtisas eğitimini tamamladı. 2012-2014 yıllarında Bursa'da, kırâat ilminde 'aşere eğitimini bitirdi. 2014'te Mekke'de Ümmü'l-Kurâ Üniversitesi'nde iletişim Arapçası ve dinî ilimler alanında eğitim aldı. Hâlen Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Tefsir Bilim Dalında doktora çalışmasına devam etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığında sırasıyla Bursa, İstanbul ve Erzincan illerinde; 1997-2001'de imam-hatip, 2001- 2006'da vaiz, 2006-2007'de ilçe müftüsü, 2007-2019'da Bursa Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim görevlisi olarak görev yaptı. 2013-2019 yıllarında ise Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. 2019'da Başkanlık vaizliğine atanarak hutbe ve yayın hizmetleri başta olmak üzere çeşitli irşat görevlerinde bulundu. 11.11.2021'de başladığı Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığı görevine halen devam etmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, TİKA, POMEM, Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ile ortak çalışmalarda çeşitli görevler ifa etmekte, konferans, seminer, TV ve radyo programları yanında, görevde yükselme ve hizmet içi eğitimleri ders notları, hutbe metinleri, makale, tebliğ, yazılı ve görsel çalışmaları, “40 Ayette İbadet" ve “40 Hadiste İbadet" isimli iki eseri bulunmaktadır. Nesih, rika ve sülüs meşkleriyle hüsn-i hat sanatındaki çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Çalışmalarından bazıları şunlardır: “Hadisin Aktüel Değeri", “Hz. Peygamber (s.a.s)'i Anlamak" “Ahlakı Yeniden Düşünmek", “Kur'an-ı Anlama ve Anlatma Becerisi (Komisyon Çalışması)", “Kur'an Tilavetinde Yaygın Hatalar ve Tashih Yöntemi", “Türk İslam Kültüründe Ahîlik (el yazması risale)" ve “Risâle-i Tatar-ı Leh (Lehistan Tatarları Hakkında el yazması risale)", “Asr-ı Saadetten 365 Güne, Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Kıssa, Birkaç Hisse (Komisyon Çalışması)", “BİHMED Kur'an'ı Güzel Okuma Yarışması Jüriliği, AS TV-2018, TV Net-2019", “Bir Ayet, Bir Yorum (40 Bölüm, Diyanet TV-2020)". “Bir Hadis Bir Yorum, Diyanet Risalet Radyo-2021".