Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
20.03.2020

İnanç Kitapları


ALLAH'A İMAN
Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 12.03.2015
Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Ulvi Murat KILAVUZ

“İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Serinin ikinci kitabı olan “Allah’a İman” İslâm’ın temel bilgi kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim ve hadislere dayanan, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen, bir bütün hâlinde İslâm inanç esaslarını önümüze koyan bir üslup ile okuyucunun karşısına çıkmıştır. Eser, Allah’ın Varlığı, Allah’ın İsimleri ve Allah’ın Sıfatları konularını her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte ve doyurucu bir şekilde anlatmaktadır.MELEKLERE İMAN
​​Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 12.03.2015
Hazırlayan : Prof. Dr. Kamil GÜNEŞ ​ “İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Serinin üçüncü kitabı olan “Meleklere İman” İslâm’ın temel bilgi kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve hadislere dayanan, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen bir üslup ile okuyucunun karşısına çıkmıştır.
Eser, Meleklerin Varlığı ve Mahiyeti, Cin ve Şeytan konularını her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte ve doyurucu bir şekilde anlatmaktadır.PEYGAMBERLERE İMAN
Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 11.10.2018
Hazırlayan : Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
“İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
KADERE İMAN
​​Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 12.03.2015
Hazırlayan : Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ
​ “İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Serinin yedinci kitabı olan “Kadere İman” İslâm’ın temel bilgi kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve hadislere dayanan, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen ve bu konuda İslâmî esasları önümüze koyan bir üslup ile okuyucunun karşısına çıkmıştır.
Eser; Kaderin Anlamı, Kur’an’dan ve Sünnetten Delilleri, Kadere İnanmanın Allah İnancı ile Bağlantısı, Allah’ın İlmi ve Kader, Allah’ın Yaratması ve Kader, İnsan Fiili ve Sorumluluk, Kaderi Bilmenin İmkanı, Hayır-Şer, Kısmet, Ecel konularını her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte ve doyurucu bir şekilde anlatmaktadır.


KİTAPLARA İMAN
Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 12.03.2015
Hazırlayan : Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ ​ ​ “İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Serinin dördüncü kitabı olan “Kitaplara İman” İslâm’ın temel bilgi kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve hadislere dayanan, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen, bir bütün hâlinde İslâm inanç esaslarını önümüze koyan bir üslup ile okuyucunun karşısına çıkmıştır. Eser, İlahi Kitapların Gönderildiği Peygamberler, Kur’an’ı Kerim; Kur’an’ı Kerim’in Temel Özellikleri, Kur’an Tarihi, Kur’an’ın Erişilmez Üstünlüğü, Kur’an’ın Tercüme ve Tefsiri, Kur’an’ı Kerim’in Muhtevası, Kur’an’ı Diğer İlahi Kitaplardan Ayıran Özellikler her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte ve doyurucu bir şekilde anlatmaktadır.


AHİRETE İMAN
Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 12.03.2015
Hazırlayan : Prof. Dr. Süleyman TOPRAK

​ “İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Serinin altıncı kitabı olan “Ahirete İman” İslâm’ın temel bilgi kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve hadislere dayanan, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen, bu konuda İslâm inanç esaslarını önümüze koyan bir üslup ile okuyucunun karşısına çıkmıştır. Eser; Ölüm Gerçeği, Ahiretin Varlığı, Kabir Hayatı, Kıyamet, Ölümden Sonra Diriliş, Haşir ve Mahşer, Hesap, Sual ve Mizan, Şefaat, Cennet ve Cehennem konularını her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte ve doyurucu bir şekilde anlatmaktadır.​​


İLAHİ ADALET VE RAHMET PENCERESİNDEN KÖTÜLÜK VE MUSİBETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 12.03.2015
Hazırlayan : Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
“İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Serinin sekizinci kitabı olan “İlahi Adalet ve Kötülük Penceresinden Kötülük ve Musibetler” İslâm’ın temel bilgi kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve hadislere dayanan, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen bir üslup ile okuyucunun karşısına çıkmıştır. Eser; Allah’ın Varlığı ve Hakim Olması, İnkarcı Akımların Açmazı, Kötülük; tanımı, mahiyeti, yaratılmasındaki hikmet, İlahi Adalet ve Kur’an’daki Genel Görünümü, Yaratılıştaki Farklılıklar, İlahi Rahmetin Istırap Suretinde Görünmesi, Tedbir-Takdir İlişkisi, Allah’ın Değişmeyen Yasaları ve Kötülük, Ölümün Sırrı ve Hikmeti gibi konuları her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte ve doyurucu bir şekilde anlatmaktadır.ÇAĞDAŞ İNANÇ PROBLEMLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 12.03.2015
Hazırlayan : Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT
​ “İnanç Kitapları Serisi” projesi her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılarak Kurulumuz ve Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Serinin dokuzuncu kitabı olan “Çağdaş İnanç Problemleri” İslâm’ın temel bilgi kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve hadislere dayanan, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen bir üslup ile okuyucunun karşısına çıkmıştır. Eser; İnsanımızı Etkileyen İnkar Merkezli Problemler ve İnkarcı Akımlar, İman Merkezli Problemler, İntihar Olayları ve Dini İnancımız, Ötenazi Caiz midir?, İntihar Saldırıları Caiz midir?, Ruh ve Ruhla İlgili Meseleler, Rüyaların Gerçekliği, Reenkarnasyon/Tenasüh, Cinler ve İnsan Hayatına Etkileri, Falcılık, Kehanet ve Kahinlik, Astroloji ve Burçlar, Yoga gibi konuları her kesimden okuyucunun anlayacağı sadelikte ve doyurucu bir şekilde anlatmaktadır.​


PEZDEVİNİN KELAMİ GÖRÜŞLERİ

NİÇİN İNANIYORUM?
Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayın Tarihi : 2019
Hazırlayan : Komisyon
Ebad           : 13 x 21cm.
Sayfa           : 168

İslami değerlerin yaşanmasında ve yaşatılmasında gençlere büyük vazifeler veren Sevgili Peygamberimize inanç konularından gayb âlemine; ibadetten, günlük yaşama kadar her konuda sorular sorulmuştur. İnananlar Peygamber Efendimizin verdiği cevaplar neticesinde hayatlarına yön vermiştir. Elinizdeki eser, Din İşleri Yüksek Kurulu’na yöneltilen ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrencilerin zihinlerini meşgul eden sorulardan hareketle hazırlanmış, sorulara sahih bilgiler ışığında cevaplar verilmiştir.