Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı Görevleri

a) Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yabancı dil ve lehçelerde eserler hazırlamak/hazırlatmak; Türkçe’den yabancı dil ve lehçelere, yabancı dil ve lehçelerden Türkçe’ye eserler tercüme etmek/ettirmek, bunların gerçek ve elektronik ortamda yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

b) Yabancı dil ve lehçelerde Başkanlıkça hazırlattırılan veya kişiler tarafından yayımlanması talebi ile Başkanlığa gönderilen eserleri komisyon marifetiyle incelettirmek, yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna sevkini sağlamak. 

c) Ülkemizin milli ve manevi değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik çeşitli dil ve lehçelerde basılı, süreli, sesli, görüntülü ve benzeri yayınlar hazırlamak/hazırlatmak, yayımlanması ve gerektiğinde ücretsiz dağıtılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

ç) Farklı dil ve lehçelerde yayınlar hazırlamak/hazırlatmak üzere tercüme bürosu oluşturmak, gerekli personel istihdamını sağlamak. 

d) Yabancı dillerde ihtiyaç duyulan yayın materyallerini temin etmek üzere çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak. 

e) Yabancı dil ve lehçelerde hazırlanan Başkanlık yayınlarının tanıtımı hususunda çalışmalar yapmak. 

f) İslam’ın temel kaynakları ile ilgili tahkik, edisyon-kritik çalışmaları yapmak. 

g) Değişik dil ve lehçelerde Kur’an-ı Kerim meali hazırlamak/hazırlatmak ve ücretsiz dağıtılmasını sağlamak. 

ğ) Değişik dil ve lehçelerde takvim hazırlamak/hazırlatmak, basımı ile ilgili işlemleri yürütmek. 

h) Uluslararası fuarlara katılarak dini ve milli kültürümüze ait belgelerin, fikir, sanat ve edebi eserlerin tanıtımını yapmak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek. 

ı) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak​