Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
23.03.2021

Diyanet 900 yıllık kaynak eseri okurla buluşturdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, İmam Gazzâli'nin "İhyâü Ulûmi’d-Din" adlı eserini okurla buluşturdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İmam Gazzâli'nin ahlak, tasavvuf, fıkıh, kelam, felsefe ve mantık gibi İslami ilimlere dair fikir ve analizlerini içeren; bunun yanı sıra Gazzâli'nin psikoloji, sosyoloji, iktisat, siyaset, hukuk felsefesi gibi alanlara dair yetkinliğini gösteren ve İslam dünyasında en çok okunan eserlerden biri olan "İhyâü Ulûmi’d-Din" adlı eserini okurla buluşturdu.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü koordinesinde "İhyâ" adıyla okurun istifadesine sunulan eser, Gazzâli’nin ahlaka dair ortaya koyduğu çağları aşan ufuk verici perspektifi ile hem Gazzâli'yi hem de eserini İslam âleminde olduğu kadar Batı ilim ve düşünce dünyasında da zirveye taşıdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, modern yaşam biçimlerinin hayatı yönlendirmeye başladığı, inanç ve ahlak dünyasının hızla zedelendiği günümüzde, ahlaki değerlerin ortak bir davranış bilincine dönüştürülmesi ve yaşayan değerler olarak bir hayat tarzı haline gelmesi noktasında katkı sağlayacak önemli bir kaynak eser olan İhyâ'yı okurla buluşturdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Basılı Yayınlar Daire Başkanı Bünyamin Kahraman, İmam Gazzâli üzerine uzun zamandır çalışmalar yapan Mustafa Çağrıcı'nın çevirisiyle Türkçe olarak yayımlanan İhyâ'ya dair merak edilenleri Diyanet Haber'e anlattı.

 

2020 yılında 98'i ilk defa olmak üzere toplam 138 eserin Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesinde okurla buluştuğunu kaydeden Basılı Yayınlar Daire Başkanı Kahraman, Diyanet İşleri Başkanlığınca ilk defa yayımlanan eserler arasında bulunan İhyâ'nın, Kur'an-ı Kerim ve bilinen hadis kitaplarından sonra en çok okunan kaynak eserler arasında yer aldığını söyledi.

Eserin asıl adının "Dini İlimlerin İhyası" anlamında "İhyâü Ulûmi’d-Din" olduğunu hatırlatan Kahraman, eserin kolay okunup kolay anlaşılabilen bir eser olduğuna işaret ederek içeriğine dair şu bilgileri paylaştı:

"Bir Müslümanın kolaylıkla okuyup anlayabileceği; 'İslam nedir?', 'İslam benim hayatımda nasıl olmalıdır?', 'İslam hayatıma nasıl etkili etmelidir?' gibi sorularına karşılık bulacağı bir kaynak eserdir. Ayrıca güzel ahlak ilkeleri, helaller ve haramlar, büyük günahlar - küçük günahlar gibi konuların 4 cilt halinde hazırlandığı, ihya ve ıslah amaçlı hazırlanan ve Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hayatı ile hadis-i şeriflerden sonra İslam dünyasında en çok okunan bir eserdir."  

İhyâ'nın Gazzâli tarafından 900 yıl önce kaleme alınmasına rağmen günümüzde de karşılık bulduğuna ve en çok okunan eserler arasında yer aldığına dikkati çeken Kahraman, "İhyâ'yı okuyan kişi İslam ahlakını, İslam'ın temel prensiplerini ve ilkelerini öğrenmiş oluyor. Kişi kendi hayatını İhyâ ile yüzleştirdiğinde dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve sünnet ile hadis-i şeriflerle yüzleştirmiş olacak. Çünkü İhyâ'nın temelini de zaten Kur'an-ı Kerim ve sünnet oluşturuyor." dedi.

İhyâ'nın önceki yıllarda farklı yazarlar tarafından birçok kez Türkçe'ye çevrildiğini anımsatan Kahraman, Mustafa Çağrıcı'nın çevirisiyle Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan İhya'nın birinci cildinin başında çevirmenin hazırladığı bir "okuma klavuzu" yer aldığını belirterek, İhyâ'dan en güzel şekilde istifade edebilme adına bu klavuzun önemli olduğunu ifade etti.

İhyâ'nın aslında yer alan ancak günümüzde karşılığı olmayan bazı bölümlerin çevirmenin önerisiyle çıkarıldığını, bu sebeple eserin aslına kıyasla dörtte bir oranında kısaltıldığını dile getiren Kahraman, 2017 yılında çalışmalarına başlanan eserin 3 yılı aşan bir süreç sonunda 4 cilt olarak yayımlandığını kaydetti.

 

Diyanet İşleri Başkanlığınca "İhyâ" adıyla basılan eserin tüm il ve ilçe müftülüklerine, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerine ve kütüphanelere ücretsiz olarak ulaştırıldığını dile getiren Basılı Yayınlar Daire Başkanı Kahraman, eserin hem Diyanet İşleri Başkanlığı tecrübesiyle hem de kendi ifadesiyle "50 yılını İhya'ya veren" Mustafa Çağrıcı'nın çevirisiyle yayınlanmasının İslami araştırmalar yapan çevrelerde büyük bir heyecan oluşturduğunu aktardı.

Basılı Yayınlar Daire Başkanı Bünyamin Kahraman, eserden dili ilimler sahasında eğitim gören imam hatip liseleri ile ilahiyat ve İslami ilimler fakültesi öğrencileri başta olmak üzere araştırmacıların ve akademisyenlerin istifade edebileceği gibi insanı tanımak, insan ve toplum psikolojisini anlamak isteyen herkesin dolayısıyla da sosyolog, psikolog hatta antropologların da bu kitabı okuması gerektiğini sözlerine ekledi.

Son olarak salgın günlerinde manevi desteğe duyulan ihtiyaca işaret eden Kahraman, "Salgın günlerindeyiz, zor günlerden geçiyoruz, manevi desteğe de ihtiyacımız var. Manevi destek alacağımız temel kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir, öncelikle Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Sonra Peygamber Efendimizin (s.a.s.) sünnet-i seniyyesini, hadis-i şeriflerini, hayatını okumak bize bu zamanlarda güç verecektir. Ama bunların yanında başka kitaplar da okumalıyız. İşte şu sıralarda okunacak kitaplardan birisi de İhyâ'dır. İhyâ okunması ve anlaşılması kolay bir eserdir. Hepimiz İhyâ okuyabiliriz; ailecek okuyabiliriz, camilerde din görevlilerimiz tarafından pandemi kurallarına riayet edilerek cemaatle birlikte İhyâ okunup dersler yapılabilir." ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü aracılığıyla okurun istifadesine sunulan esere, Türkiye Diyanet Vakfı yayın satış noktalarından ve yayinsatis.diyanet.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.