Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
25.02.2022

Tecrîd-i Sarîh Dijital Ortamda Okuyucuyla Buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi" 8 cilt halinde e-kitap PDF-EPUB formatında "yayin.diyanet.gov.tr " web adresinden okuyucuyla buluşturuldu.Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi" 8 cilt halinde e-kitap PDF-EPUB formatında  "yayin.diyanet.gov.tr "  web adresinden okuyucuyla buluşturuldu.

Sahih dini bilgi ve güvenilir kaynaklara bağlı kalarak toplumu aydınlatan Diyanet İşleri Başkanlığı, hazırladığı eserler ile geçmişten geleceğe ışık tutmaya devam ediyor.

Bilindiği gibi Yemenli Hadis âlimi Ahmed b. Ahmed ez-Zebîdî'nin  "Sahîh-i Buhârî"den özetleyerek kaleme aldığı et-Tecrîdü's-Sarîh adlı eser Türkiye Büyük Millet Meclisince 1925'te alınan kararla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tercüme ve şerh edilerek yayına hazırlandı.

İlk baskısı 12 cilt halinde 1948'de yayımlanan eserin şimdiye kadar on iki baskısı yapılarak halkımızın istifadesine sunuldu. 2019 yılında tıpkıbasımı gerçekleştirilen bu önemli eser şimdi de e-kitap formatında "yayin.diyanet.gov.tr "  web adresinden okuyucuyla buluşturuldu.

Eser, Sahîh-i Buhârî'den seçme hadislerin açıklamalı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması noktasında önemli bir kaynak niteliğindedir.

Bu eserin yanı sıra, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Dijital Yayınlar Daire Başkanlığınca hazırlanan "yayin.diyanet.gov.tr "  web adresinden; 600'ü aşkın e-kitap, 2000'i aşkın sesli ve görüntülü içerik kullanıcıların istifadesine sunuldu.

 

Hemen okumak için lütfen TIKLAYINIZ>>>