Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
26.01.2021

8. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ

VIII. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ “DİJİTAL YAYINCILIK”

VIII. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ

“DİJİTAL YAYINCILIK"

 

Kongrenin Amacı ve Kapsamı

Dijitalleşme; gerçeklik ve sanallığın kavşağında yer alan ve paradoksal iz düşümler barındıran bir kavramdır.  Veri, düşünce ve bilginin yanında bireysel, toplumsal ve kurumsal ilişkileri dönüştürme potansiyeli açısından da farklı disiplinlerin konusudur. Dijitalleşmenin bir yönüyle kimlik, aile, mahremiyet, eğitim, kültür ve medeniyet gibi geleneksel değerleri aşındırdığı, diğer yönüyle olgusal bir zemine gönderim yaptığı ve ilerlemenin doğal bir sonucu olduğu kabul edilebilmektedir.

Hangi açıdan ele alınırsa alınsın e-yayın, e-eğitim, e-ticaret ve e-devlet gibi kavram ve uygulamalar artık hayat akışının vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Bilgi iletişim teknolojilerinin hayata hâkim olduğu, internet aracılığıyla bilginin hızla yayıldığı, teknoloji ve bilim alanında yaşanan değişim, gelişim ve trendlerin dünyayı adeta hareketli ve küçük bir köye dönüştürdüğü dijital dönem, yayıncılık faaliyetlerini pek çok yönüyle etkilemektedir. Dijital mecralarda yapılan yayınların sıhhatinden pazarlama ve telif haklarına ilişkin sorunlara kadar hemen her konu bu hızlı ve karmaşık dönüşüm sürecinden nasibini almaktadır.

Salgın sürecinin de etkisiyle dijital mecralara akan insanlığın; büyük datanın küçük bir verisi, sanal heveslerin esiri ve dijital endüstrinin nesnesi haline gelmemek için daha bilinçli ve planlı olması gerekmektedir. Zira bu sanal mecralar kendine özgü tuzaklar barındırmaktadır. İnsanlığın bu yeni risk karşısındaki biricik korunağı milli-manevi köklerine bağlı kimlik ve aidiyetlerini canlı tutmasıdır. Böylece bireylerin dijital yayın ve imkânları, fıtrat ve değerlerini koruyarak değerlendirmesi daha kolay olacaktır.

Kuruluşundan itibaren sahih dini bilgiyle toplumu aydınlatmak için her çeşit yayın teknolojisini etkin bir şekilde kullanan Diyanet İşleri Başkanlığı, yayın süreçlerindeki dijitalleşmeye kayıtsız kalmamıştır. Başkanlığımız, bir taraftan insanımızın dijital okuryazarlık bilincini beslerken diğer taraftan mevcut dijital imkânları daha etkin bir şekilde kullanarak yayınlarının nitelik ve niceliğini artırmaktadır. Ancak dijital yayın mecralarının verimli bir şekilde kullanımı; uzun soluklu planlamalar, çok boyutlu müzakereler ve ortak akıl ürünü hedeflerle oluşturulacak bir vizyona bağlıdır.

Bilindiği üzere Başkanlığımızın yayın faaliyetlerine dair kısa, orta ve uzun vadeli strateji, hedef ve politikalar oluşturmak amacıyla 2003 yılından itibaren belirli aralıklarla Dini Yayınlar Kongreleri tertip edilmiştir. 2019 yılında gerçekleştirilen VII. Dini Yayınlar Kongresi'nde dijitalleşme sürecinin, Başkanlığımızca sunulan hizmetler, özellikle yayın faaliyetleri açısından dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda VIII. Dini Yayınlar Kongresi'nin 'Dijital Yayıncılık' başlığıyla 28-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

'Dijital Yayıncılık' başlıklı kongremiz dünü, bugünü ve yarınıyla dijitalleşme ve yayıncılık süreçlerini, kolektif akıl ve sahici tecrübelerle; imkân, fırsat, sınır ve risklerini dikkate alarak değerlendirmek üzere ilim insanları, yazarlar, yayıncılar, özel sektör ve kamu temsilcilerinin istişare ve işbirliği için önemli bir zemin oluşturacaktır.

Katılım Şartları

 1. Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır. 
 2. Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı; ilgili kavram, problem ve teklifleri içermeli ve 300 kelimeyi aşmamalıdır.
 3. Özetler, katılım formu kullanılarak e-mail ile gönderilmelidir.
 4. Tebliğ metinleri 6500 kelimeyi aşmamalıdır.
 5. Oturumlarda tebliğ sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır.
 6. Tebliğ sahiplerinin yol, konaklama ve ağırlama giderleri Başkanlığımızca karşılanacaktır.

  Önemli Tarihler

  Kongre Tarihi: 28-30 Mayıs 2021

  Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma

  Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi: 22 Mart 2021

  Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi: 09 Mayıs 2021 Cuma

  Kongre Programının İlanı: 15 Mayıs 2021 Cuma

İletişim:

Diyanet İşleri Başkanlığı - Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0312 295 72 57          

Faks: 0312 284 72 88 

Web: https://diyanet.gov.tr

E-posta: diniyayinlarkongresi@diyanet.gov.tr

 

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Huriye MARTI Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı (Başkan)

Dr. Burhan İŞLİYEN Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Dr. Selim ARGUN Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Halis AYDEMİR Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

Prof. Dr. İhsan ÇAPÇIOĞLU Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Aşkın ASAN Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Vejdi BİLGİN Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Asım YAPICI Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hakan AYDIN MEDİAD Müdürü

Prof. Dr. Ali AYTEN Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Levent ERASLAN SODİMER Başkanı

Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Gülüşan GÖCEN İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Bahset KARSLI Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Derviş DERELİ Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Metin EKEN Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMEL Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Fatih KURT Dini Yayınlar Genel Müdürü (Başkan)

Lokman ARSLAN Dijital Yayınlar Daire Başkanı

Mustafa ÇUHADAR Radyo ve Televizyon Daire Başkanı

Bünyamin KAHRAMAN Basılı Yayınlar Daire Başkanı

Dr. Elif ARSLAN Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı

Yunus YÜKSEL Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı

Ahmet BULUT Döner Sermaye İşletme Müdürü

 

KONU BAŞLIKLARI

Ele alınması düşünülen konular ve muhtemel başlıklar aşağıda verilmiştir:

Dijital Dünyayı Anlamak

Geçmişi ve Geleceğiyle Dijitalleşme

Dijital Dünyanın Ürettiği Paradigmalar (Keşif ve İcatlar, Mevcut ve Geçerli Modeller)

Toplumsal Dönüşüm ve Sosyalleşme Aracı Olarak Sanal Dünya

Sözlü Kültürden Dijital Kültüre: Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme ve Enformatik Cehalet

Dünyada ve Türkiye'de Yeni Dijital Tecrübeler

Dijital Yayıncılık; Riskler ve Fırsatlar

Dünyada ve Türkiye'de Dijital Yayıncılık (Tarihsel Gelişimi, Teknolojileri, Araçları, İmkânları, Sınırları ve Riskleri)

Okur-Yazarlığın Dönüşümü; Kütüphane Hizmetleri ve Elektronik Kitap Yayıncılığı

Basılı Yayınlar, Süreli Yayınlar ve Dijital Entegrasyon

Dijital Yayıncılık ve Kuşaklar Arası İlişkiler

Dijital Yayıncılıkta Güven(ilir)lik, Telif ve Pazarlama

Dijital Yayıncılıkta Sesli ve Görsel İçerikler

Dini İçerikli Dijital Yayıncılık

Dini İçerikli Dijital Yayıncılığın Gelişimi

Dijital Çağda Dini Bilginin Paylaşımı

Dijital Dini Yayınlarda İçerik Yönetimi: Strateji ve Politikalar

Çocuk, Genç, Yetişkinlere ve Engellilere Yönelik Dini İçerikli Dijital Yayıncılık

Dijital Medya Ahlakı

Vaaz ve İrşat Aracı Olarak Dijital Mecralar ve e-Fetva

Dijital Dünyada Dindarlık Algısı, Sanal Cemaatler, Yeni Dini Hareketler

Din Eğitiminde Dijital Mecraların Kullanımı

Din Hizmetlerinde Dijital Mecralar

Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı

Dijital Ebeveynlik Farkındalığı

Dijital Öğretmenlik Farkındalığı

Uzaktan Dini Eğitim

Dijital Mecralarda Nefret Söylemleri ve İslamofobi

Din Karşıtı Akımların Sosyal Medya Üzerinden Etkileri

Dijital Platformlar        

Dijital Yayıncılığın Geleceği

Sanal Dünyanın Gerçek Tehditleri

Modern Bilgi ve İletişim Sistemlerindeki Gelişmeler

Veri Madenciliği ve Sömürüsü

Okuryazarlığın Geleceği

Dini İçerikli Dijital Yayıncılıkta Gelecek Perspektifi

Salgın Sonrası Dijital Yayıncılık

Kapanış Oturumu​


talep formu.docx