Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.07.2020

15 Temmuz zaferinin yıl dönümünde Diyanet, gençleri bilinçlendirmeye devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında gençleri bilinçlendirmek üzere "Gençliğin Korunması Bağlamında Din İstismarıyla Mücadele" isimli kitap hazırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında gençleri bilinçlendirmek üzere "Gençliğin Korunması Bağlamında Din İstismarıyla Mücadele" isimli kitap hazırladı. Başkanlık tarafından hazırlanan kitap PDF ve ePUB formatında erişime açıldı.

Tarih boyunca kendi emelleri uğruna dini kavram ve değerleri kullanarak istismar eden yapıların en yakın örneği 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkeyi felakete sürüklemeye kalkışan ve darbe girişiminde bulunan FETÖ Terör Örgütü olmuştu.

Geçmişte olduğu gibi bugün de FETÖ Terör Örgütü başta olmak üzere dini istismar eden bütün yapılar, insan kaynağı oluşturmada temel hedef kitlesi olarak gençliği hedef almış, özgüveni, özgür ve özgün düşüncesi, kimlikliği ve karakterli duruşu ellerinden alınmış kendi emellerine hizmet eden genç kitleler oluşturma yolunu izlemişti.

Bu kapsamda FETÖ başta olmak üzere her türlü din istismarıyla mücadele eden Diyanet İşleri Başkanlığı,15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında gençliği din istismarı konusunda bilinçlendirmek amacıyla “Gençliğin Korunması Bağlamında Din İstismarıyla Mücadele” isimli bir kitap hazırladı.

Din istismarına karşı ortak bir davranış ortaya konulması ve gençlerimizin bu tür yapıların tuzaklarına ve kötü emellerine alet olmamaları için bir bilincin geliştirilmesi hedefiyle Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından yayına hazırlanan ve yedi ayrı makaleden oluşan kitapta; tarihten bugüne din istismarının farklı görünümleri, dini istismar eden örgütlerin şiddet ve terör konusundaki teolojik gerekçeleri, din ve şiddet ilişkisiyle gençleri bu örgütlere bağlanmaya iten sebepler üzerinde durulmakta ve sorunları çözmeye yönelik yaklaşım ve öneriler sunuldu.

Kitabın takdim yazısını kaleme alan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Günümüzde de dikkat edilmesi gereken bir sorun hâline gelen din istismarı; İslam’ın kavram ve değerlerini kullanarak insanları kandırmak suretiyle sömürme, maddi-manevi çıkar sağlama, fitne ve fesada sebebiyet verme şeklinde tebarüz etmektedir. İstismarcılar, başta yüce dinimiz İslam’ın iki önemli aslı olan ayet ve hadisler olmak üzere, dinin ana ilke ve referanslarını çarpıtma, ashab-ı kiramın ve tarihi şahsiyetlerin hayatlarını gelişigüzel yorumlama, onlar üzerinden kendilerine meşruiyet alanı oluşturarak menfaat elde etme ve gizli emellerini güçlendirme yoluna gitmektedir. " İstismarın önüne geçmek için öncelikle, istismarcı yapı ve anlayışların ortaya çıkışını hazırlayan sebeplerin ve zeminin gerçekçi bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini belirten Başkan Erbaş, "Bu açıdan, sahih dinî bilginin doğru bir metotla, açık, şeffaf ve denetlenebilir bir ortamda, planlı bir müfredat dâhilinde, pedagojiye uygun şekilde yapılması ve arzu edenlerin dinî bilgilenme, rehberlik ve ibadetlerini yerine getirme ihtiyacının karşılanması hayati öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

"Bu noktadan hareketle belirtelim ki, istismar gerçeğine karşı bilinçli olmak hepimiz için inancımız ve geleceğimiz açısından oldukça önemli bir sorumluluktur." diyen Erbaş, gençliği din istismarından korumanın yolunu ise şöyle belirtti:

Bu bağlamda, özellikle ömür sermayesinin en bereketli kazanımı olan gençliğe yönelik istismar hareketlerinden korunmak için çocuklarımızın okul öncesi eğitiminden başlamak üzere, sağlıklı bir karakter ve değer aşılayan, iyi bir kul ve güzel ahlâklı bir insan olarak yetişmelerini sağlayan bir anlayış için özen gösterip çaba sarf etmek büyük önem arz etmektedir.

Bugün, gençlerin şiddet merkezli yapılara meyletmesine sebep olan ve terör örgütlerinin gençleri istismarına kapı aralayan sosyal, siyasal, ekonomik problemler çözüme kavuşturulmadan söz konusu sorunun tamamen ortadan kalkmasının oldukça zor göründüğünü ifade eden Erbaş, "Gençlerin yaşadığı yalnızlık, dışlanmışlık, kısıtlanmışlık, çaresizlik ve umutsuzluk gibi sorunların göz ardı edilmesinin gençleri şiddet merkezli yapılardan koruma çalışmalarını akamete uğratması kaçınılmaz görünmektedir." dedi.

Prof. Er. Erbaş, gençleri din istismarına karşı korumanın yollarını ise şöyle sıraladı: Gençlere sağlıklı sosyal çevre ve doğru iletişim ortamlarının sağlanarak aidiyet ihtiyacının karşılanması, kendilerini gerçekleştirebilecekleri alanlar açılması, gençlik dönemi duygularının doğru zeminlerde yaşanmasını temin edecek imkanların oluşturulması da büyük önem arz etmektedir."

Diğer yandan Başkanlık, "Din İstismarıyla Mücadele Kitaplığı" oluşturarak bir çok kitabı dijital nüsha olarak erişime açtı.

İndirmek için TIKLAYINIZ>>>

 

Din İstismarıyla Mücadele Kitaplığı için TIKLAYINIZ>>>