Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
04.02.2020

İSAM Kütüphanesi Tarafından Hazırlanan Veri Tabanları Araştırmacıların Hizmetinde

İlahiyat Makaleleri, Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri, Dokümantasyon, Osmanlıca Makaleler, Risaleler ve Osmanlı Salnameleri’ne aşağıda sunulan linkelere girerek, sadece yazarın ismiyle ulaşmak daha kolay hale geldi.

İSAM Kütüphanesi Tarafından Hazırlanan Veri Tabanları Araştırmacıların Hizmetinde​


Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırma Merkezi (İSAM), İslamî ilimler alanında araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmak, kütüphane ve dokümantasyon imkânları sağlamak amacıyla akademisyenlerin daha kolay ve pratik bir şekilde istifade edebilmesi için makalelerin veri tabanını ücretsiz olarak kullanıma açtı. Bu sayede İlahiyat Makaleleri, Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri, Dokümantasyon, Osmanlıca Makaleler, Risaleler ve Osmanlı Salnameleri’ne aşağıda sunulan linkelere girerek, yazar isminden veya makale adından ulaşmak daha kolay hale geldi. ​İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı: 

Başta ilahiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevleri ve kurumlar tarafından basılan süreli ilmî yayınlarda yer alan ilahiyat alanındaki makaleler ile sempozyumlarda ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsayan veri tabanında, bibliyografik künyelerin yanı sıra yayımlanma izni alınan makalelerin tam metinlerinde PDF formatında erişilebilir. Sürekli güncellenen veri tabanında 67.428 makale künyesi ile 62.650 makalenin tam metin PDF’leri bulunmaktadır.

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

 

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı: 

2018 Yılı içerisinde kullanıma açılan Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı projesi başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 83.324 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 61.935 makalenin tam metin PDF’leri bulunmaktadır.

http://ktp.isam.org.tr/?url=makalesbv/findrecords.php

 

Dokümantasyon Veri Tabanı: 

TDV İslam Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanan bu veri tabanında 18.323 tane doküman dosyasındaki kaynakların ilk sayfalarının PDF görüntüsüne ulaşabilirsiniz.

http://ktp.isam.org.tr/?url=dokuman/findrecords.php

 

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı: 

Tarih, Edebiyat ve dini ilimlerle ilgili Osmanlı Türkçesiyle yayımlanan dergilerdeki makalelerden oluşan Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı’nda 34.909 makale künyesi ve 34.895 makalenin tam metin PDF’lerine erişilmektedir.

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php

 

Risaleler Veri Tabanı:

Tarih, Edebiyat ve İslami İlimlerle ilgili matbu risaleleri ihtiva eden bu veri tabanında 4.408 Risalenin tam metni bulunmaktadır.

http://ktp.isam.org.tr/?url=risaleosm

 

Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı: 

Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’leri kapsamaktadır. Veri tabanında şu an itibariyle 670 adet eserin tam metin PDF’ine ulaşılabilmektedir.

http://isamveri.org/?url=salname