Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
21.02.2020

Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı Görevleri

a) Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda; toplumu din konusunda aydınlatmak, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan eserleri dijital mecralara aktarmak, özgün dijital eserler hazırlamak/hazırlatmak ve gerektiğinde hizmet satın almak.​

b)  Başkanlığın dijital yayın faaliyetlerine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler hazırlamak, dijital yayıncılık ile ilgili gelişmeleri takip ederek ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde verimliliği ve çeşitliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

c) Başkanlığın Türkçe ve yabancı dil ve lehçelerde basılı, süreli, sesli ve görüntülü yayınlarını dijital mecralara aktarmak ve tanıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Dijital ortamda yayımlanma talebi ile Başkanlığa gönderilen eserleri komisyon marifetiyle incelemek; dini bakımdan daha ayrıntılı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kuruluna, dijital ortama aktarılacak olan Kur'an-ı Kerim metin ve ses dosyalarını Mushafları İnceleme ve Kıraat Kuruluna iletmek ve yayımlanması ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d) Sahih kaynaklara dayalı doğru bilgi ile aile, kadın, çocuk, genç, engelli vatandaşlar, yurtdışında yaşayan soydaşlar ve toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik dini, tarihi, sosyal ve kültürel içerikler hazırlayarak uygun mecralarda yayınlamak.

e) Başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda mobil uygulamalar hazırlamak/hazırlatmak ve bu uygulama ve içerikleri güncel tutmak.

f) Genel Müdürlükçe uygun görülen ulusal/uluslararası bilişim/yayıncılık fuarlarına katılmak.

g) Dijital yayıncılık alanındaki gelişmeler doğrultusunda daire personelinin yetkinliğini arttırmak.

h) Halkın istifadesine sunmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanmış eserlerin erişime açık dijital bir arşivini oluşturmak.

i) Çalışma alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.